فریز بافت

فریز بافت فریز بافت یکی از روش های کمک باروری می باشد که روی مردان و زنان نابارور انجام می شود. در این روش تخمک زن یا اسپرم مردی که دارای شرایط مطلوبی می باشد را فریز و منجمد می کنند . اینکه فریز بافتها چه کاربردی دارد و تحت چه شرایطی نگهداری می شود […]

read more »
Call Now Buttonتماس با کلینیک تابان