نقش سن در ناباروری

نقش سن در ناباروری برای تشکیل جنین یک گامت مونث باید با گامت مذکر لقاح کنند . بنابراین تخمدان و تخمک گذاری های منظم باعث ایجاد گامت مونث می شود . اسپرم هم باید شرایط لازم را داشته باشد تا گامت مذکر ایجاد کند . گامت ها در شرایط مناسب آزاد شده و باعث تشکیل […]

read more »
Call Now Buttonتماس با کلینیک تابان