درمان عقیم بودن

درمان عقیم بودن این نوع نقص طبیعی از نظر پزشکی بسیار مهم تلقی گردیده و دیدگاه علم طب از این نوع ناراحتی در قالب مشکل و ناراحتی فردی نمی تواند باشد و به مراتب بر سلامتی روانی و بهداشت روانی و اجتماعی نیز تاثیر منفی می گذارد . در کنار اینها ، درمان چنین مشکلی […]

read more »
Call Now Buttonتماس با کلینیک تابان