دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی و درمانی

ایران

مرکز سلامت باروري تابان

فرم تعرفه خدمات    

کد : CST-FR-36

ویرایش: 00

تاریخ تدوین : 2/1398

تاریخ بازنگری بعدی : 2/1399

نام پكيج خدمات قيمت  (ريال )‌
طلايي انتقال از فرودگاه به مركز + انتقال از مركز به فرودگاه + پذيرايي ويژه 1.500.000 + 1.200.000+ 1.200.000
نقره اي انتقال از مركز به فرودگاه + پذيرايي ويژه 1.200.000+ 1.200.000
برنزي پذيرايي ويژه 1.200.000
Call Now Button