دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی و درمانی

ایران

مركز درمانهاي پيشرفته باروري تابان

قوانين و مقررات IHR

کد : CST-FR-26

ویرایش: 00

تاریخ تدوین : 2/1398

تاریخ بازنگری بعدی : 2/1399

 

بستری و پذیرش بیماران از نظر کمیته کنترل عفونت جهت مراقبت از بیماری های منتقله از شیوع بیماری ها و نظام مراقبت آزمایشات بر اساس قوانین بین المللی و در صورت طغیان و اپیدمی بیماری ها تغییر خواهد کرد .

آزمایش CCHF جهت بیمارانی که با علائم تب و مشکوک از کشورهای ترکیه ، افغانستان ، پاکستان و هند مراجعه نمایند انجام می شود.

آزمایش کری بلی (وبا )جهت بیمارانی که از عراق و سوریه بستری می شوند در صورت داشتن اسهال انجام میگیرد.

در صورت مراجعه بیماران از عربستان و عراق با علائم تب و سرماخوردگی تست H1N1کروناویروس بعمل می آید. در صورت بروز بیماری های ناشناخته و وجود علائم خاص اغلب بیماران مشاوره عفونی می شوند.

Call Now Buttonتماس با کلینیک تابان