نازایی با علت ناشناخته  

نازایی با علت ناشناخته

30 درصد زوج ها مبتلا به نازایی بدون توجیه هستند . در این افراد ارزیابی پایه نازایی مثل آنالیز اسپرم ، شواهد تخمک گذاری و ارزیابی لوله فالوپ طبیعی بوده و هیچ علت آشکاری برای نازایی وجود ندارد . به بیماران مبتلا به نازایی بدون توجیه باید اطمینان داد که حتی بعد از 12 ماه باردار نشدن ، در عرض 12 ماه 20 % و در عرض 36 ماه 50% احتمال بارداری وجود دارد . در زوج هایی با عوامل پروگنوستیک خوبی مثل سن زیر 30 سال در زن ، مدت نازایی کمتر از 24 ماه و سابقه حاملگی قبلی با همین شریک جنسی ، نازایی بدون توجیه ممکن است انعکاسی از حد تحتانی باروری طبیعی باشد .

نازایی-با-علت-ناشناخته- 

نازایی-با-علت-ناشناخته-

مکانیسم های فرضی برای نازایی ناشناخته

سندرم فولیکول لوئتنی پاره نشده

این وضعیت به لوتئنیزان فولیکولی گفته می شود که پاره نشده  فولیکول آن آزاد نشده است . در این حالت علیرغم وجود سیکل قاعدگی طبیعی نازایی دیده می شود . این وضعیت در 25% از بیماران با نازایی بدون توجیه مشاهده می شود و میزان بروز آن دو برابر زنان بارور طبیعی است . با تشخیص سندرم فولیکول لوتئینی پاره نشده ممکن است انجام لقاح خارج رحمی با IVF توجیه پذیر باشد .

پاتولیوژی نازایی با علت ناشناخته

آنتی بادی آنتی فسفولیپید و آنتی بادی ضد تیروئید ، در بین بیماران مبتلا به نازایی بدون توجیه بیشتر از زنان بارور است ، اما کشف آنتی بادی فسفولیپید بر نتایج IVF اثر سوئی ندارد .

آنتی بادی اسپرم در نازایی بدون توجیه بالاتر است اما میزانی که این آنتی بادی ها بر نتایج درمان باروری اثر دارند و این باید IUIیا ICSI (میکرواینجکشن ) انجام داد و یا از گلوکوکورتیکوئیدها استفاده کرد مورد توافق نیست .

کاهش خونرسانی اندومتر

در مقایسه با زنان بارور در نازایی توجیه نشده پرفیوژن اندومتر غیرطبیعی است .

عفونت

تاکنون هیچ همراهی واضحی بین گونه های کلامیدیا ، مایکوپلاسما و نازایی بدون توجیه در زنان یا مردان کزارش نشده است . داکسی سیکلین پروفیلاکتیک ( 100میلی گرم دو بار در روز برای مدت 4 هفته ) فقط در زوج هایی که شریک مرد آنها قبلا به دلیل عفونت اورئه آ پلاسما درمان شده بود میزان حاملگی را بهبود بخشید .

امروزه 30 درصد زوج ها مبتلا به نازایی بدون توجیه هستند . برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با مرکزدرمان ناباروری   تابان شماره های 02122376491 تماس بگیرید یا به آدرس   اینستاگرام مراجعه کنید.

پاتولوژی لگنی تشخیص داده نشده

متعاقب پیگیری بی نتیجه نازایی ، لاپاراسکوپی جهت ارزیابی چسبندگی اطراف لوله ها و اندومتر پیشنهاد شده است . همچنین عوامل ناشناخته در مردان با آنالیز طبیعی منی و عوامل اووسیتی ، مثل سفت شدن زودرس زونا ، اختلال عملکرد میتوکندری و یا اسشکال دوک تقسیم به عنوان مکانیسم هایی برای نازایی بدون توجیه پیشنهاد شده اند .

درمان نازایی ناشناخته

در بیماران مبتلا به نازایی بدون توجیه جوان ، عدم مداخله یا درمان انتظاری منطقی به نظر می رسد . برخی بیماران تمایل به انجام لاپاراسکوپی تشخیص ( و بالقوه درمانی ) دارند . مداخلات معمول گام به گام شامل سوپراوولاسیون ( ابتدا با استفاده از کلومیفن یا لتروزول برای سه یا چهار سیکل و سپی سپس با استفاده از گنادوتروپین ها برای سه یا چهار سیکل ) همراه با تلقیح داخل رحنی و در آخر ART( شامل IVFمرسوم ، ICSI/IVF همزمان و ICSI ) کامل است ).

مطالب مرتبط با این مقاله :

درمان ناباروری 

درمان نازایی در مردان 

درمان عقیم بودن

tabanclinic

پاسخ

20 + چهار =

مدت زمان مطالعه ۳ دقیقه
Call Now Buttonتماس با کلینیک تابان