دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی و درمانی

ایران

مرکز سلامت باروري تابان

فرم تعرفه خدمات    

کد : CST-FR-36

ویرایش: 00

تاریخ تدوین : 2/1398

تاریخ بازنگری بعدی : 2/1399

نام پروسيجرPrice/dollar
IUI57
ICSI435
ICSI بدون انتقال305
انتقال جنين131
No.Egg157
ذوب جنين57
فريز جنين تا 3 عدد77
فريز جنين بيش از سه عدد93
اسپرم فريز37
نگهداري جنين بيش از يك سال25
اسپرموگرام4
سركولاژ157
هيستروسكوپي205
هچينگ247

 

Call Now Buttonتماس با کلینیک تابان