تحریک تخمک گذاری

تحریک تخمک گذاری

یکی از مهمترین فاکتورهایی که کیفیت تخمک را تحت تاثیر قرار می دهد پروتکل های تحریک تخمک گذاری کنترل شده می باشد . به منظور فهم بهتر استراژی های درمانی ، کاربرد این پروتکل ها و اثر بالقوه آن ها بر کیفیت تخمک ، شناخت فیزیولوژی و عملکرد تخمدان بیشترین اهمیت را دارد .

تحریک تخمک گذاری

تحریک تخمک گذاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد تخمدان

از بین رفتن جسم زرد در انتهای فاز لوتئال سیکل قاعدگی مسئول کاهش ناگهانی 17 بتا استرادیول ، inhibin A و پروژسترون می باشد که باعث افزایش فرکانس ترشح ضربانی هورمون آزاد کننده گنادوتروپین و افزایش سطح هومون محرک فولیکولی (FSH ) می شود . وقتی غلظت سرمی FSH به یک آستانه مشخصی برای تحریک تخمدان می رسد فولیکول های کلاس 5 از حالت استراحت خارج شده و مسیر رشد خود را آغاز می کنند . در اوایل فاز فولیکولار ، افزایش تولید استروژن به دنبال فعالیت آروماتاز وابسته یه FSH در سلول های گرانولوزا و همچنین افزایش سطح inhibin B باعث کاهش سطح سرمی FSH می شوند . بدین ترتیب مدت زمانی که غلظت FSH بالاتر از حد آستانه تحریک می باشد محدود می شود.

در نتیجه یک فولیکول ( فولیکول غالب ) به رشد خود ادامه می دهد که احتمالا به علت افزایش بیان فاکتورهای داخل تخمدانی است که میزان حساسیت فولیکول غالب را به FSH افزایش می دهند . در حالی که سایر فولیکول ها ( فولیکول های غیر غالب ) از همان گروه به علت کاهش حساسیت به FSH و بیوسنتز استروژن ( و همینطور افزایش سطح آندروژن های داخل فولیکولی ) دچار آرترزی می شوند.

تحریک تخمک گذاری از جمله اقداماتی است که برای آمادگی زن برای  باروری انجام می گیرد. برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با مرکز تعیین جنسیت در تهران  تابان شماره های 02122376491 تماس بگیرید یا به آدرس   اینستاگرام مراجعه کنید. 

انتخاب تخمک قبل از لقاح

انتخاب تخمک قبل از تلقیح در برنامه های IVF / ICSI به دلایل زیر بسیار مهم است :

  • می تواند اطلاعات مهمی درباره ی توانایی ادامه رشد جنین های حاصله به ما بدهد.
  • در کاهش تعداد تخمک های تلقیح شده و در نتیجه کاهش تعداد جنین های اضافه کمک کننده می باشد .
  • از بارور شدن تخمک های با کیفیت نامناسب که در معرض خطر اختلالات کروموزومی هستند ، جلوگیری می نماید .
  • در انتخاب تعداد مناسب تخمک ها در برنامه های اهدای تخمک کمک کننده می باشد .
  • با این وجود در مقالات کنونی درباره ارزیابی تخمک هنوز هم اختلاف نظر وجود دارد و روش های انتخاب ارائه شده تا حد زیادی موثر بوده و کاربردی نیستند . وجود سلول های تاج شعاعی ( کروناردیاتا ) و کومولوس ، ارزیابی مورفولوژی تخمک را قبل از انجام IVF دچار مشکل می نماید . علاوه بر این ، کیفیت و میزان گسترش این سلول ها نشانگرهای ضعیفی برای بلوغ تخمک هستند و بلوغ تخمک عمدتا به نوع پروتکل تحریک تخمک گذاری بستگی دارد .
  • تخمک به راحتی و تنها پس از خارج نمودن سلول های کومولوس می تواند مشاهده شود . حضور اولین جسم قطبی به طور معمول به عنوان شاخص بلوغ هسته تخمک در نظر گرفته می شود. با این حال مطالعات اخیر با استفاده از میکروسکوپ نوری پلاریزه نشان داد که تخمک هایی که اولین جسم قطبی را نشان می دهند ممکن است هنوز نابالغ باشند . علاوه بر این ، بلوغ هسته به تنهایی برای تعیین کیفیت تخمک کافی نیست .

مطالب مرتبط با این مقاله:

درمان ناباروری در زنان

درمان ناباروری با IVF

درمان ناباروری با IUI

تعیین جنسیت 

tabanclinic

پاسخ

9 + 14 =

مدت زمان مطالعه ۳ دقیقه
Call Now Buttonتماس با کلینیک تابان